DISCLAIMER

Algemeen
Helena Maria Muziek heeft de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kun je op geen enkele wijze rechten ontlenen of aanspraken maken.

Links
Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Wij bieden jou deze links ter informatie aan. Wij hebben niet altijd betrokkenheid bij deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten van deze partijen.

Auteursrecht
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Helena Maria Muziek heeft op de inhoud van deze site het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Alle rechten zijn gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Helena Maria Muziek is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren. Het is ook verboden om een kopie van deze site op andere servers te draaien. Helena Maria Muziek probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Vertrouwelijk
Helena Maria Muziek neemt jouw privacy heel serieus. De informatie die je deelt met ons via het contactformulier of e-mails die je vanaf onze website verstuurt, zullen wij op een veilige manier verwerken en gebruiken. We zullen jouw gegevens niet verkopen of verstrekken aan anderen. We gebruiken die alleen om contact met jou te hebben over jouw vraag in het formulier of de e-mail.

Foto’s
In alle gevallen is toestemming verkregen om de foto’s op de website te gebruiken.

Social media
Het volgen van Helena Maria Muziek op Facebook en Instagram kan consequenties hebben voor jouw privacy. Je geeft (organisaties van) deze netwerken namelijk de gelegenheid jouw zogeheten ‘profile’ aan te vullen met de informatie dat je Helena Maria Muziek volgt. Die informatie kan gebruikt worden voor advertentiedoeleinden.

Vragen over deze tekst of de website van Helena Maria Muziek? Neem gerust contact met ons op!